Digitaal toezien en handhaven op de Wmo.

Probeer InSZicht gratis uit of plan een afspraak voor een demo.

Voor toezicht en toezien op de Wmo.

Sinds 2015 hebben veel gemeenten zorgtaken overgenomen van de centrale overheid. Onder meer de thuiszorg en pgb worden betaald door gemeenten. Omdat het over maatschappelijke gelden gaat, moet gecontroleerd worden of dit zorggeld rechtmatig wordt besteed.

Met InSZicht kunnen toezichthouders risicogestuurde en signaalgestuurde onderzoeken uitvoeren binnen de Wmo. Door common ground te werken ontwikkelen we samen richtlijnen voor het toezicht houden en het toezien op de Wmo.

 • Digitaliseer risicogestuurde en signaalgestuurde onderzoeken.
 • Altijd en overal toegang tot dossiers.
 • Ontwerp zelf digitale rapporten.
 • Denk mee over werkprocessen binnen de Wmo.
 • Werk papierloos via desktop, tablet of smartphone.
 • Volledig secure & AVG-proof.

Van signaal naar onderzoeksrapportage in zes stappen.

Met InSZicht wordt het toezicht en toezien op de Wmo een gestructureerd proces: vanaf het moment dat een signaal binnenkomt tot het genereren van een rechtmatig onderzoeksverslag.

1. Signaal
 • Leg de basis voor het onderzoek.
 • Komt de melding van een cliënt, zijn omgeving of instantie?
 • Start een risicogestuurd of signaalgestuurd onderzoek.
2. Voorbereidend onderzoek
 • Maak een digitaal dossier aan over een cliënt of instantie.
 • Verzamel stamdata van de belanghebbende partij.
 • Laat data uit andere systemen automatisch inladen.

3. Boekenonderzoek

 • Onderzoek de rechtmatigheid van de geleverde zorggelden.
 • Breng geldstromen in kaart.
 • Ontdek of declaraties en leveringen van zorg overeenkomen.

4. Veldonderzoek

 • Voer met de applicaties voor iOS en Android waarnemingen uit.
 • Controleer direct de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • Voeg gevonden onderzoeksresultaten en waarnemingen toe aan het dossier.

5. Gesprek

 • Organiseer interviews met cliënten en organisaties.
 • Laat de geïnterviewde een verklaring ondertekenen.
 • Neem de gesprekken op met de applicatie en voeg toe aan het dossier.

6. Adviesrapport

 • InSZicht genereert automatisch een (eind)rapport.
 • Maak een onderbouwd adviesrapport.
 • Voorzien van alle relevante wetsartikelen en bijlagen.

Werken met InSZicht: Eén systeem voor alle dossiers.

Beheer projecten

Ken rechten toe op basis van iemand zijn rol binnen een project.

Maak projecten aan

Start een project vanuit een cliënt of zorgverlener. Breng de zorgomgeving in kaart aan de hand van dossiers. Maak binnen een project cliënt-mappen aan van zorgverleners of vice versa.

Breng structuur aan in dossiers

Orden de verzamelde dossiers binnen een project. Krijg een overzichtelijke map met daarin alle dossiers van een zorgverlener of cliënt.

Werk samen via de Common Ground Library.

In de Common Ground Library voor de Wmo vind je digitale formulieren die gebruikt worden tijdens fraudeonderzoeken. De formulieren zijn common ground ontwikkelt, samen met andere InSZicht-gebruikers. Wil je toegang tot deze Library? Schrijf je gratis en vrijblijvend in en je ontvangt direct een formulier uit de kennisbank in je mail.

 • Frauderegistratieformulier
 • Vordering/verstrekking financiële gegevens
 • Vragenlijst verklaring cliënt
 • Bevestiging/ontvangst gegevens

Bezoek het InSZicht Experience Center. Maak live kennis met het platform.

Tijdens de InSZicht Experience leer je het toepassen van de dagelijkse werkpraktijk van het platform. De workshop wordt gegeven door een van onze trainers. Zij beschikken over vakinhoudelijke kennis op het gebied van handhaving en hebben zorgvuldig een programma samengesteld. Na afloop van de workshop blijven zij beschikbaar om jouw praktijkvragen te beantwoorden.

Lukt het niet om langs te komen in het InSZicht Experience Center? Wij komen graag langs om de workshop te geven.

Blijf op de hoogte van InSZicht.

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.