Toezicht op Wmo met InSZicht: Van fraudesignaal naar evaluatie en borging.

Hoe werkt het toezicht op de Wmo met InSZicht? Vanaf het moment dat een fraudesignaal binnenkomt tot eindevaluatie is het volledige proces gedigitaliseerd met het platform. Inmiddels werken een aantal gemeenten samen aan een standaard voor het toezicht op de Wmo.  Dit heeft zich geuit in een digitaal proces van negen stappen.

1. Registratie fraudesignaal

In InSZicht registreer je alle fraudesignalen die binnenkomen, inclusief de gegevens van de melder. Verrijk het fraudesignaal met extra informatie en voer een check uit om te beoordelen of het signaal onderzoekswaardig is.

2. Digitale dossieropbouw

De data die je in deze fase verzamelt kan je automatisch terug laten komen in alle formulieren, rapporten en brieven die gebruikt worden bij het onderzoek.

3. Bepaal onderzoeksrichting

Op basis van de gegevens die je in de eerste stappen hebt verzameld, bepaal je aan de hand van een checklist of het onderzoek strafrechtelijk of bestuursrechtelijk is.

4. Betrek andere partijen

Als je de onderzoeksrichting hebt vastgesteld, kan je andere partijen betrekken bij het onderzoek. Als beheerder kan je ze toegang geven in het dossier in InSZicht, door ze juiste rechten te verlenen.

5. Check rechtmatigheid zorggelden

Op basis van de informatie in het dossier die tijdens de eerste stappen zijn verzameld, kan je met een checklist zien of de zorggelden rechtmatig zijn besteed.

6. Onderzoek in het veld

Voer met de apps van InSZicht veldonderzoeken uit. Registreer of neem gesprekken op met cliënten, budgethouders en zorgaanbieders en voeg deze toe aan het dossier. Het is ook mogelijk om beeldmateriaal terug te laten komen de rapportage.

7. Genereer een automatisch rapport

Alle resultaten uit de onderzoeken worden automatisch verwerkt in een rapport. Deze is voorzien van de juiste juridische waarborging. Dit helpt bij het vaststellen of er fraude is gepleegd en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

8. Leg vervolgacties vast

Blijkt uit de rapportage dat vervolgacties ondernomen moeten worden, dan kan je voor alle gegevens terecht in het digitale dossier van InSZicht. Deze heb je zelf zorgvuldig opgebouwd tijdens de onderzoeken.

9. Evalueer het onderzoek

Evalueer het onderzoek en maak een lessons-learned-rapport aan het einde van ieder onderzoek. 

Ontvang rapportages

Ben je nieuwsgierig geworden naar de rapportages van InSZicht? Registreer je dan direct bij InSZicht en ontvang de Wmo vragenlijst/Verklaring cliënt uit de Common Ground Library van InSZicht. Andere rapporten die Common Ground zijn ontwikkelt binnen InSZicht zijn: 

  • Frauderegistratieformulier
  • Samenvatting beschikking
  • Gespreksverslagen
  • Vordering gegevens
  • Notities
Jouw eigen Wmo-processen digitaal

Het bovenstaande stappenplan is slechts een van de vele mogelijkheden om InSZicht in te zetten voor de verwerking van fraudesignalen binnen de Wmo. InSZicht is een flexibel platform, waardoor iedere organisatie het naar eigen wens kan inrichten. Dat doen we Common Ground, zodat er met de gebruikers van InSZicht een standaard voor handhaving neergezet kan worden.

Nieuwsgierig hoe bestaande werkprocessen van jouw gemeenten te digitaliseren zijn met InSZicht? Plan direct een online afspraak met een van onze consultants.

Blijf op de hoogte van InSZicht.

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.