InSZicht brengt nieuwe versie uit met speciale COVID-19 en Tozo formulieren.

Langzamerhand beginnen er op kleine schaal steeds meer huisbezoeken plaats te vinden. Natuurlijk wel in een iets andere vorm dan voor de corona. InSZicht is daarom vernieuwd, om in deze nieuwe tijd de handhaver, sociaal rechercheur en toezichthouder te kunnen ondersteunen.

Corona

In onze standaard informed consent formulieren binnen de applicatie kunnen nu direct de vragen omtrent ziekteverschijnselen, corona en aanwezige huisgenoten worden gesteld. Ook zijn de RIVM richtlijnen opgenomen, zodat het voor beide partijen heel duidelijk is onder welke voorwaarden het huisbezoek of gesprek kan gaan plaatsvinden.

Het betreft de formulieren:

  • Verklaring toestemming huisbezoek – (redelijke) grond art 17 & 53a lid 6 Participatiewet

  • Verklaring toestemming huisbezoek – aanbod huisbezoek art 53a lid 2 Participatiewet

  • Verklaring toestemming huisbezoek – zorg & dienstverlening

  • Gespreksverslag

Tozo

Naast de handhaving voor de Participatiewet hebben diverse teams/afdelingen ook taken erbij gekregen in de vorm van de handhaving en controle op de Tozo regeling. InSZicht heeft hiervoor een speciaal gespreksverslag voor de Tozo ontwikkeld, welke in de laatste update is toegevoegd.

Managementinformatie

InSZicht is een applicatie voor het vergaren, verwerken en documenteren van informatie, welke wordt samengevoegd in een dossier. Deze informatie vormt de basis van het handhavingsproces. Echter is er ook vanuit onze klanten een behoefte aan extra achtergrond- en managementinformatie na afronding van een dossier. Binnen InSZicht is daarom ook de mogelijkheid gecreëerd om zogenaamde ‘benchmark vragen’ in te stellen per project. De beheerder kan met een set van opties zoals een open, een dropdown, een checkbox of een lijst vraag component, zelf een compleet benchmark vragenformulier klaarzetten. Wanneer een dossier wordt gearchiveerd en/of verwijderd uit InSZicht zullen de benchmark vragen moeten worden ingevuld. In de management export (Excel) komen dan alle antwoorden op de benchmark vragen, per project, terug en kan er gemakkelijk analyses over worden gedaan.

Zelf aan de slag met InSZicht

Nieuwsgierig naar wat 3D handhaven met InSZicht inhoudt? Dan komen we graag bij u langs om een demo te geven. Bel direct naar 033 462 77 07.

Blijf op de hoogte van InSZicht

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.