InSZicht gegroeid van mobiele applicatie naar platform voor het toezien op zorggelden.

Bij Maxdoro zijn wij sinds 2014 actief binnen het sociaal domein. Met de oplossing InSZicht bedienen wij grote en kleine organisaties bij digitale preventie, toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. In de afgelopen 6 jaar is InSZicht uitgegroeid van een applicatie naar een platform. Het InSZicht platform bestaat uit een webapplicatie en verschillende mobiele applicaties voor iOS, Android en Windows 10.

Sinds de decentralisatie van zorgtaken van de overheid naar gemeenten in 2015 zien wij de vraag ontstaan voor een applicatie waarmee domeinoverstijgend gehandhaafd kan worden binnen het sociaal domein. Naast de handhaving op de participatiewet is de preventie, toezicht en handhaving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet nu ook een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Uit de markt krijgen wij signalen dat partijen opzoek zijn naar een oplossing waarmee digitale dossiers opgebouwd kunnen worden van cliënten, zorgaanbieders en zorgverleners. Met InSZicht is het mogelijk om informatie te delen op basis van iemand zijn of haar rol in een onderzoek. Verder is het mogelijk om rapporten, brieven en verslagen te produceren en aan te passen naar wens in de Common Ground Library.

Ons doel is om een handhavingsstandaard te ontwikkelen voor het sociaal domein. Dit kunnen wij niet alleen, wij faciliteren in de technische oplossing en de professionals zorgen voor de vakinhoudelijke kennis. Met het InSZicht platform krijg je toegang tot de Common Ground Library, dit is een kennisbank met rapporten, verslagen en formulieren die direct te gebruiken zijn in het veld. Ook is het mogelijk om formulieren te kopiëren uit de Common Ground Library en aan te passen naar eigen werkprocedures.

Wil je weten wat InSZicht voor jouw organisatie kan betekenen dan komen wij graag een keer langs om de processen van jouw organisatie te bespreken en de mogelijkheden te verkennen.

Blijf op de hoogte van InSZicht

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.