InSZicht bij 'De Poort'

Huisbezoek

Als een inwoner van uw gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt, kan het voorkomen dat u aan hem of haar vraagt mee te werken aan een huisbezoek.

Een huisbezoek kan bijvoorbeeld plaatsvinden:

  • wanneer de aanvrager door een handicap aan huis gebonden is;

  • om de woon- en leefsituatie van de aanvrager vast te stellen, denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van het huishouden.

Voorkom ‘inbreuk op privacy’

Het afleggen van een huisbezoek is een inbreuk op het huisrecht en kan door de aanvrager als ingrijpend worden ervaren. Het is daarom belangrijk dat een huisbezoek op een soepele en efficiënte wijze plaatsvindt en niet langer dan noodzakelijk duurt. Met het oog hierop heeft Maxdoro de vragenlijst “toegang aan de poort” ontwikkeld.

Met deze vragenlijst doorloopt u de relevante stappen op een snelle, efficiënte en zorgvuldige manier, om een goed beeld te verkrijgen omtrent de woon- en leefsituatie van de aanvrager. Alle bestanddelen en elementen die nodig zijn voor een zorgvuldige afweging zijn in deze vragenlijst aanwezig. U bent hierdoor niet langer dan noodzakelijk in de woning aanwezig en u verkrijgt op een snelle, efficiënte en zorgvuldige wijze de relevante informatie om te beslissen op de aanvraag.

Uiteraard is deze vragenlijst omkleed met de wettelijke waarborgen.

Meer weten over InSZicht?

Kom dan naar de InSZicht Zomersessie! Tijdens deze leerzame dag inspireren we u met de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitaal handhaven. Ook ontmoet u andere handhavers en consulenten uit het Sociaal Domein. Doel: interactie en leren van elkaar in een zomerse setting!

InSZicht zomersessie

Datum: donderdag 12 juli 2018

Tijd: 14:30 – 16:30

Waar: Amersfoort (locatie volgt na aanmelding)

Aanmelden

Deelname is kosteloos, u dient zich alleen aan te melden. Stuur een e-mail naar marieke.arendsen@maxdoro.nl met daarin uw naam, organisatie en telefoonnummer. Neemt u collega’s mee? Verwerk dan in dezelfde mail ook graag hun gegevens. U ontvangt aansluitend hierop zo snel mogelijk een bevestigingsmail.

Wij kijken uit naar uw komst!

Blijf op de hoogte van InSZicht

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.