Beter toezien op de Wmo met InSZicht

Het waren harde woorden die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorige week uitte in het rapport Wmo toezicht in 2018: “Het tempo waarin gemeenten Wmo toezicht invullen is te laag”. Ook wij ontvangen signalen dat het toezicht houden op de Wmo voor veel gemeenten nog onbekend terrein is, omdat er nog geen standaard werkprocessen zijn ontwikkeld op dit gebied.

Sinds de Wmo in 2015 is ingevoerd, zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de maatschappelijk zorg, maar ook voor het toezicht hierop. Uit het rapport van de IGJ blijkt dat de opbouw van het toezicht bij veel gemeenten een lage prioriteit had. Daarnaast voeren veel gemeenten deze toezichthoudende taak verschillend in. Zo zijn er gemeenten waar nog geen Wmo-handhavers in dienst zijn die deze taken op zich kunnen nemen.

Ook van vaste gebruikers van InSZicht ontvangen we signalen dat zij op zoek zijn naar een oplossing om toe te zien op de Wmo binnen hun gemeente. Met InSZicht beschikken zij over een tool waarmee ze kunnen handhaven binnen de Participatiewet. Hierbij is het hele handhavingsproces gedigitaliseerd: van het moment dat er een fraudesignaal binnenkomt tot het leveren van een eindrapport.

Digitale Wmo formulieren

Waarom kan InSZicht dan niet gebruikt worden binnen de Wmo? Bij Maxdoro lopen we voorop in het leveren van technische oplossingen, maar bij de gemeenten zit de kennis op het toezien op de Wmo. We zijn met een aantal gemeenten in gesprek gegaan om hier invulling aan te geven. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal digitale formulieren, die gebruikt kunnen worden naar onderzoeken binnen de Wmo.

Hiermee kunnen we voor de Wmo een digitale oplossing bieden, vergelijkbaar met InSZicht Participatiewet. De formulieren worden ingevuld met een iPad, waaruit direct een volwaardig document verschijnt. Zo geeft InSZicht Wmo handvatten op het toezicht van de Wmo binnen een gemeente.

Kennisnetwerk van processen

Een van de aanbevelingen uit het rapport van de IGJ is dat de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk van belang is om het toezicht op de Wmo binnen de gemeenten te versterken. De formulieren in InSZicht zijn te vinden in de Common Ground Library, waar iedere gebruiker terecht kan.

Iedere inSZicht gebruiker kan deze formulieren toevoegen aan zijn eigen omgeving, aanpassen en verbeteren. De verbeteringen worden vervolgens als nieuwe versie weer toegevoegd aan de Common Ground Library. Zo leren gemeenten van elkaar door werkprocessen rondom toezicht binnen de Wmo te ontwikkelen.

Zelf aan de slag met InSZicht Wmo

Nieuwsgierig wat het toepassen van InSZicht binnen de Wmo inhoudt? Neem dan contact op door een bericht achter te laten, een mail te sturen naar info@maxdoro.nl of te bellen naar 033 462 77 07. We gaan graag het gesprek met je aan.

Blijf op de hoogte van InSZicht

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.