3D handhaven met InSZicht op Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Zij hebben deze taken overgenomen van de rijksoverheid.

Deze decentralisatie hield echter ook in dat gemeenten verantwoordelijk zijn op het handhaven en toezien op de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Dit leverde voor veel gemeentelijke organisaties nieuwe vraagstukken op over de wijze waarop onrechtmatige situaties opgespoord moeten worden.

Kritische rapporten

De laatste maanden zijn er echter een aantal kritische rapporten verschenen over deze decentralisatie en het toezien daarop. Zo bleek uit het rapport ‘Wmo toezicht in 2018’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat het tempo waarop gemeenten de toezicht op de Wmo invullen te laag is.

Diezelfde Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwam deze maand ook met het vernietigende rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. Dit rapport leidde ertoe dat de verantwoordelijke ministers hebben besloten om een gedeelte van deze decentralisatie rondom Jeugdzorg terug te draaien.

De lichte zorgtaken binnen de Jeugdwet, zoals opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk, blijven onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Andere taken, waaronder pleegzorg en gezinsvervangende jeugdhulp, moeten de gemeenten weer overdragen aan de regionale verbanden.

3D Handhaven

Dit houdt echter niet in dat gemeentelijke organisaties en samenwerkingsverbanden hun toezichthoudende taak op de Jeugdwet kwijtraken. Een groot gedeelte van deze taken ligt bij de Inspectie Jeugdzorg, maar bij de uitvoering van de taken is het van belang dat de in te zetten hulp op juiste rechtmatige wijze plaatsvindt.

Daarmee hebben de gemeente dus drie domeinen waarop ze moeten handhaven of toezien: Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Wanneer de gemeente de organisatie zo gestructureerd is dat over alle drie de domeinen wordt gehandhaaft, spreken we over 3D handhaving. InSZicht is een platform voor gemeenten die beleid voeren op 3D handhaven. Door deze handhavingsprocessen te digitaliseren met InSZicht, kunnen gemeenten slim, veilig en effectief werken binnen de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.

InSZicht is een multiplatform waarmee sociaal rechercheurs en handhavers toegang hebben tot digitale dossiers. Zowel via een online web-omgeving, apps voor Windows 10, iPad en smartphones kunnen zij in de dossiers terecht en deze op locatie aanvullen met nieuwe informatie.

Zelf aan de slag met InSZicht
Nieuwsgierig naar wat 3D handhaven met InSZicht inhoudt? Dan komen we graag bij u langs om een demo te geven. Klik op onderstaande button of bel direct naar 033 462 77 07.

Blijf op de hoogte van InSZicht

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.