Digitaal toezien op de Jeugdwet.

Probeer InSZicht gratis uit of plan een afspraak voor een demo.

Voor toezicht en toezien op de Jeugdwet.

In een paar jaar tijd is het aantal jeugdzorgaanbieders fors toegenomen. De landelijke Inspectie IGJ schat dat er inmiddels 6.000 bedrijven zijn die jeugdhulp aanbieden. Gemeenten hebben sinds de decentralisatie in 2015 de taak om te controleren of deze bedrijven geen fraude plegen. Om dit te doen raadt de VNG gemeenten aan om een toezichthouder toe te wijzen.

Met InSZicht kunnen gemeenten digitaal toezien en toezicht houden op de jeugdwet. Door common ground te werken ontwikkelen we samen richtlijnen die fraude binnen de Jeugdwet moeten voorkomen.

 • Digitaliseer onderzoeken binnen de Jeugdwet.
 • Werk papierloos via desktop, tablet of smartphone.
 • Ontwerp zelf digitale rapporten.
 • Denk mee over werkprocessen binnen de Jeugdwet.
 • Altijd en overal toegang tot dossiers
 • Volledig secure & AVG-proof.

Van signaal naar onderzoeksrapportage in zes stappen.

Met InSZicht wordt het toezicht en toezien op Jeugdwet een gestructureerd proces: vanaf het moment dat een signaal binnenkomt tot het genereren van een rechtmatig onderzoeksverslag.

1. Signaal
 • Leg de basis voor het onderzoek.
 • Registreer de bron van de melding.
 • Start een risicogestuurd of signaalgestuurd onderzoek.
2. Voorbereidend onderzoek
 • Maak een digitaal dossier aan van een Jeugdhulpbedrijf.
 • Verzamel stamdata van de belanghebbende partij.
 • Laat data uit andere systemen automatisch inladen.

3. Boekenonderzoek

 • Onderzoek de rechtmatigheid van de geleverde zorggelden.
 • Breng geldstromen in kaart.
 • Ontdek of declaraties en leveringen van de geleverde hulp overeenkomen.

4. Veldonderzoek

 • Voer met de applicaties voor iOS en Android waarnemingen uit.
 • Controleer direct de kwaliteit van de geleverde hulp.
 • Voeg gevonden onderzoeksresultaten en waarnemingen toe aan het dossier.

5. Gesprek

 • Organiseer interviews met cliënten en organisaties.
 • Laat de geïnterviewde een verklaring ondertekenen.
 • Neem de gesprekken op met de applicatie en voeg toe aan het dossier.
6. Adviesrapport
 • InSZicht genereert automatisch een (eind)rapport.
 • Maak een juridisch onderbouwd adviesrapport.
 • Voorzien van alle relevante wetsartikelen en bijlagen.

Werken met InSZicht: Eén systeem voor alle dossiers.

Beheer projecten

Ken rechten toe op basis van iemand zijn rol binnen een project.

Maak projecten aan

Koppel een jeugdzorgaanbieder aan een project. Maak per cliënt een dossier aan en breng in kaart welke hulp de aanbieder levert.

Breng structuur aan in dossiers

Maak een map met daarin alle gegevens van cliënten of jeugdzorgaanbieders. Breng documenten, verslagen en rapportages op één plek onder.

Werk samen via de Common Ground Library.

In de Common Ground Library voor de Jeugdwet vind je digitale formulieren die gebruikt worden tijdens fraudeonderzoeken. De formulieren zijn common ground ontwikkelt, samen met andere InSZicht-gebruikers. Wil je toegang tot deze Library? Schrijf je gratis en vrijblijvend in en je ontvangt direct een formulier uit de kennisbank in je mail.

 • Frauderegistratieformulier
 • Vordering/verstrekking financiële gegevens
 • Vragenlijst verklaring cliënt
 • Bevestiging/ontvangst gegevens

Bezoek het InSZicht Experience Center. Maak live kennis met het platform.

Tijdens de InSZicht Experience leer je het toepassen van de dagelijkse werkpraktijk van het platform. De workshop wordt gegeven door een van onze trainers. Zij beschikken over vakinhoudelijke kennis op het gebied van handhaving en hebben zorgvuldig een programma samengesteld. Na afloop van de workshop blijven zij beschikbaar om jouw praktijkvragen te beantwoorden.

Lukt het niet om langs te komen in het InSZicht Experience Center? Wij komen graag langs om de workshop te geven.

Blijf op de hoogte van InSZicht.

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.